Hathor Voicehealing

In april 2022 heb ik een cursus Unitary Reiki gevolgd. Hierbij worden de symbolen welke bij Reiki gebruikt worden ook gechant Ik ervaarde dat de gebruikte symbolen hierdoor extra worden versterkt.

Net zoals Reiki op afstand gegeven kan worden kan dit ook met Unitary Reiki gegeven worden.

Doordat mijn eerste sessies online waren merkte ik dat juist deze manier van ´op afstand´healen heel erg dicht bij mezelf lag.

Toen er op gegeven moment een cliënte daadwerkelijk op de behandelingstafel lag ontdekte ik ‘mijn manier’ van healing geven met behulp van de Unitary Reiki symbolen.

Voor mij werkt het, het beste om een cliënt niet aan te raken maar juist de handen zo'n 20 cm boven het lichaam te houden en dan healing te geven aan het lichaam en chakra’s met behulp van de gezongen symbolen. Het kan nodig zijn om een implantaat te verwijderen of terug te gaan naar een vorig leven om inzicht te verkrijgen in eventuele blokkades in de chakra’s of het lichaam.

Zo ontstond een unieke combinatie van Chanten, Unitary Reiki, Healing en Reading. Ik noem het Voice Healing een helingvorm welke vanuit mijn Hogere Zelf tezamen met de Godin Hathor en mijn Spiritteam wordt geïnitieerd.

Hathor, zo bleek achteraf, was altijd dicht bij mij. Na een aantal Healing sessies kwam zij heel pregnant naar voren en maakte zij zich duidelijk kenbaar aan mij. Sindsdien neemt zij haar plaats in, in mijn leven en zijn mijn werkzaamheden en meditaties altijd met haar verweven.Hoe gaat een sessie in zijn werk

Momenteel verblijf ik in Spanje waardoor de optie ‘op afstand’ alleen mogelijk is.

Op voorhand heb ik altijd een recente foto nodig van je. Aan de hand van deze foto pendel ik uit welke symbolen ik bij welke chakra mag gebruiken.

We spreken een tijd af waarop de behandeling begint. Zorg ervoor dat je vooral ongestoord, rustig en prettig ligt, met een dekentje en al hetgeen je op dat moment nodig denkt te hebben.

De behandeling duurt een klein uur, afhankelijk van hetgeen zich aandient. Via beeldbellen/Zoom kun je meeluisteren, als je wil, naar mijn gezang. De ervaring leert dat dit als heel ontspannend wordt ervaren. Tijdens de Voicehealing gebruik ik ook klankschalen.

Na de Voicehealing van elk chakra maak ik een korte notitie welke we na de behandeling samen doorspreken.

Alles bij elkaar duurt een Voicehealing ca 2 uur, een half uur voorbereiden, uur healing en een half uur nabespreking.

De uitwisseling bedraagt € 55,-