CHEMBUSTERS

Al jaren bestaat de wens in mij om een Chembuster te bezitten. Niet wetende dat ik inmiddels zo ver gegroeid ben dat ik ze zelf kan maken!

Een Chembuster helpt om jouw energieveld zo sterk te maken dat als je bij jezelf blijft je geen last meer hebt van vreemde energieën zoals straling. De Chembuster/levens energie generator is in staat om elektromagnetische velden te neutraliseren van de moderne draadloze technologie zoals WiFi en andere verstorende energieën. Door de schadelijke belastende straling ontstaat er een verstoorde balans van de natuurlijke energetische energiestroom van het lichaam en omgeving. De belastende straling blokkeert de vrije levensenergiestroom, waardoor er fysieke klachten kunnen ontstaan. Door het gebruik van de Chembuster wordt de verstorende energie opgeschoond en gaat de positieve levensenergie weer stromen, zowel fysiek als in je omgeving. Hierdoor ontstaat de natuurlijke positieve balans en ervaar je ook dat klachten die kunnen zijn ontstaan door de belastende straling zoals; hoofdpijn, oorsuizen, vermoeidheid, slecht slapen, migraine, verminderde weerstand kunnen verminderen of oplossen. Een Chembuster harmoniseert het energetisch potentieel tussen hemel en aarde zodat een harmonieus evenwicht kan worden hersteld. Daarbij vernietigt het aerosolen die in onze atmosfeer worden gespoten. De Chembuster creëert een kristalachtig energieveld, dat energetische stagnaties weer in gang zet. Het wisselt negatieve levensenergie (DOR) uit met positieve levensenergie (POR). Hierdoor kunnen de natuurlijke wolken zich weer vormen en wordt het moeilijk voor chemtrails-aerosolen om vast te houden en te verspreiden. Chemtrails worden teruggezet in hun natuurlijke verbindingen in aanwezigheid van orgon, dat ook in de lucht thuishoort. Deze omvatten O2, NO2, CO2 enz. U reinigt niet alleen uw atmosfeer in uw omgeving, maar uw hele omgeving wordt positief beïnvloed. De planten in je tuin worden sterker en dieren zullen genieten van de aanwezigheid van de Chembuster. Natuurlijk wordt ook uw huis/appartement voorzien van positieve levensenergie.


Het verschijnen van sylfen is een prachtige bevestiging dat de Chembuster zijn werk doet.

Sylfen

Sylfen zijn een groep natuurgeesten en zij zorgen voor het luchtelement, waarbij ze de luchtstromingen en atmosferische condities besturen. Zij zuiveren de atmosfeer en voorzien iedere cel van het leven van de heilige adem van de Geest. Zij zijn de dragers van prana, of de levensadem, die al het leven voedt. Op subtiele niveaus, geven de sylfen de stromingen van de Geest door van de hemel aan de atmosfeer van de aarde. De sylfen hebben vaak dunne, etherische lichamen, die gracieus transformeren in ontelbare vormen, terwijl ze door de lucht zweven.

Als reusachtige transformators, geleiden de sylfen de stromingen van de geest van God, naar de geest van de mens. Ze werken ook om de lucht te zuiveren van verontreinigingen – alles van uitlaatgassen en vluchtige organische verbindingen tot giftige gassen die uitgestoten worden door fabrieken en andere industriële processen – voordat deze het water en de aarde kunnen vervuilen. Het luchtelement komt overeen met het mentale bestaansniveau, ofwel de geest, die gelijk is aan de lucht, in die zin dat zijn capaciteit onbegrensd is. Dus de sylfen hebben ook het karwei om het mentale gebied te zuiveren, dat verontreinigd kan worden door negatieve gedachten die voeding bieden aan haat, boosheid, rassen vooroordelen, religieuze intolerantie, wrok, trots, ambitie, hebzucht, jaloezie en meer van dergelijke giftige stoffen.

Op dit moment ;

Heb ik een aantal Chembusters gemaakt in verschillende formaten , drie grote staan in een cirkel rondom mijn woonplaats Miami Platja (Spanje) o.a. Waarvan twee in Cambrils en een in Botarell. Zij allen hebben hebben een bereik in hoogte tussen 10 km een zelfs van 15 km, met een diepte werking van rond 10 km en cirkelwerking van 10 tot 18 km. De overige heb ik verkocht naar België en Nederland. Momenteel heb ik een kleine Chembuster  kant en klaar staan, deze is te koop voor diegene die voelt dat hij in zijn/haar woonomgeving zijn werk mag komen doen. Ik woon tegenover een gebouw waar telefoonantennes en mogelijk 4 of 5G antennes opstaan. Deze Chembuster is daar intuïtief op afgestemd. (Kijk voor meer info in de webshop)
In en rond Miami Platja merken we verschillen in de lucht, meer bewolking, meer regen, minder chemtrails, goed slapen, betere plantengroei in de tuin en een gevoel van algeheel welbevinden. Dit alles na een paar weken.

Ondertussen durf ik wel te zeggen dat ik zeer ervaren ben in het maken van Orgonites en dat mijn hoge Lemurische Leeuwenenergie een inbedding krijgt in alles wat ik maak. Dit is ook heel goed merkbaar in de Chembusters!

Uiteraard kan ik ook een persoonlijke Chembuster, afgestemd op de persoon en omgeving maken. Neem hierover contact met me op, via mail, telefoon of website.